A priori.

Vabljeni k oddaji znanstvenih besedil s področja humanistike. Primarno nas zanimajo monografije s področja filozofije in povezanih ved. Trenutno vabimo tudi k oddaji krajših besedil (do 8000 besed) o delu Petra Sloterdijka. Zbornik člankov bo izšel kot znanstvena mografija z naslovom "Sloterdijk Kinik", in sicer v slovenskem jeziku.

Vsa objavljena besedila so recenzirana ("double-blind peer-review" postopek).

//

We invite you to submit research texts in the humanities. Primarily, we are interested in monographs in the field of philosophy and related sciences. Momentarily, we also invite you to submit shorter texts (up to 8.000 words) on the work of Peter Sloterdijk. The collection of articles will be published as "Sloterdijk Kinik" in the Slovene language.

All published works undergo double-blind peer-review process.

A priori.

 

Za informacije, naročila ali oddajo besedil pišite na (info, orders and submissions at):

info [at] a-priori.si