A priori.

Priprave na naslednjo konference v organizaciji društva A priori so v polnem teku. Kmalu bodo znane podrobnosti srečanja "Language and Social Power", ki ga bo jeseni 2018 gostil Oddelek za angleščino Univerze na Dunaju.

//

The preparations for the next conference organized by A priori are well underway. Soon, we will publish the details of the meeting "Language and Social Power", which will be hosted by the Department of English of the University of Vienna in autumn 2018.

A priori.