A priori.

Vsi natečaji so zaključeni. Za letošnjo jesen (2017) načrtujemo mednarodni literarni natečaj. Več infomacij sledi septembra.

//

All competitions are closed. An international literary competition is planned for this autumn (2017). More information in September.

A priori.